ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BEAUTY HAIR EXPERTS Ο.Ε.

Η εταιρεία Beauty Hair Experts Ο.Ε. με ΑΦΜ 802460524 εμπορεύεται προϊόντα από την παρούσα ιστοσελίδα της σε πελάτες λιανικής.

Για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης, ο αγοραστής και η Beauty Hair Experts Ο.Ε. θα αναφέρονται συλλογικά ή μεμονωμένα ως «Μέρη» ή «Μέρος».

Άρθρο 1 – Αντικείμενο

Οι Γενικοί Όροι Πώλησης θέτουν το συμβατικό πλαίσιο της παρούσας πώλησης και έχουν σχεδιαστεί, αφενός προς εναρμόνιση των συναλλαγών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό εμπόριο της Beauty Hair Experts Ο.Ε. με το σχετικό κοινοτικό και εθνικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και αφετέρου για να ενημερώνουν κάθε πιθανό αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Beauty Hair Experts Ο.Ε. θα προχωρήσει με την πώληση και την παράδοση των προϊόντων που θα παραγγελθούν και να ορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, που προκύπτουν από την πώληση των προϊόντων από τον πωλητή στον καταναλωτή (εφεξής «ο αγοραστής»). Ισχύουν χωρίς περιορισμούς για όλες τις πωλήσεις προϊόντων της Beauty Hair Experts Ο.Ε. που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα beautyhair.gr
Κατά συνέπεια, η ενέργεια τοποθέτησης μιας παραγγελίας από τον αγοραστή για ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση στην ιστοσελίδα της beautyhair.gr, υπόκειται πλήρως στην ισχύ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, για τους οποίους ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχτηκε πριν την παραγγελία του.
Η Beauty Hair Experts Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Εφαρμοζόμενες στην κάθε παραγγελία είναι αυτές που έχουν γίνει αποδεκτές από τον αγοραστή κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας.
Οι ισχύοντες Όροι Πώλησης συμπληρώνουν τους ισχύοντες κανόνες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου προστασίας καταναλωτή (όπου αυτό είναι εφαρμοστέο, ήτοι όχι σε πωλήσεις χονδρικής), το ηλεκτρονικό και εξ αποστάσεως εμπόριο.

Άρθρο 2 – Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας, με τίτλο BEAUTY HAIR EXPERTS Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στο Λιανικό Εμπόριο Καλλυντικών και ειδών Καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου, η οποία εδρεύει στην Άνοιξη (οδός Λ. Μαραθώνος 61-63 και Ροδοδάφνης), υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών στις 12/04/2024, και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 176776503000.

Άρθρο 3 – Συμβάσεις και Παραγγελίες

3.1 Τιμολόγηση-Έξοδα Αποστολής
Οι τιμές πώλησης προϊόντων σε Ευρώ που αναφέρονται στην ιστοσελίδα beautyhair.gr, είναι οι ισχύουσες την στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Beauty Hair Experts Ο.Ε., με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, πριν την τιμολόγηση του προϊόντος. Ο αγοραστής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τυχόν αλλαγές, πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, ή αντικαταβολής, τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν. Τα έξοδα αποστολής είναι ανάλογα του όγκου ή του βάρους της παραγγελίας του αγοραστή. Ο αγοραστής θα πληροφορείται το κόστος αποστολής και αντικαταβολής (όταν υπάρχει ως τρόπος πληρωμής), πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας του.
Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά την ημέρα της παραγγελίας. Κάθε αλλαγή στο ισχύον ποσοστό, θα αποτυπωθεί στην τιμή των προϊόντων που πωλούνται από την Beauty Hair Experts Ο.Ε. στην ιστοσελίδα της. Η παραγγελία προϊόντων, συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή.

3.2 Χαρακτηριστικά προϊόντων
Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα ή και περισσότερα προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της Beauty Hair Experts Ο.Ε..
Η Beauty Hair Experts Ο.Ε. μπορεί να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς, σχετιζόμενους με τους προμηθευτές της, επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον αγοραστή.
Τα προϊόντα είναι συμβατά με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Για κάθε πρόβλημα σχετικά με το προϊόν καθώς και για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειαστεί, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με την Beauty Hair Experts Ο.Ε. στο τηλ: 210 8145387, καθώς και στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «επικοινωνία» της ιστοσελίδας μας.

3.3 Διαθεσιμότητα
Η προσφορά των προϊόντων της ιστοσελίδας της Beauty Hair Experts Ο.Ε., είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, μέσα στα όρια της διαθεσιμότητας/εξαντλήσεως του αποθέματος.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων γνωστοποιείται στον αγοραστή, πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας του.

3.4 Παραγγελία
Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, Προσωπικά Δεδομένα/Απόρρητο και Χρήση των Cookies, χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους όρους της σύμβασης και τις ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη.
Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του αγοραστή.
Από τη στιγμή που ο αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία του στο σχετικό πεδίο, θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, τις τιμές, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης για τον όγκο, ή το βάρος και τις ποσότητες καθώς και τα προτεινόμενα προϊόντα προς πώληση και αγορά από τον αγοραστή. Εν συνεχεία η Beauty Hair Experts Ο.Ε. θα επιβεβαιώσει την παραγγελία σας, αποστέλλοντας σχετική ηλεκτρονική επιστολή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
Από τη στιγμή που αυτό το βήμα ολοκληρωθεί και επικυρωθεί, ο αγοραστής δεν μπορεί να τροποποιήσει την παραγγελία του. Σε περίπτωση που επιθυμεί, είτε να τροποποιήσει την παραγγελία του, είτε να την ακυρώσει θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Beauty Hair Experts Ο.Ε. στα τηλ: 210 8145387, καθώς και στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «επικοινωνία» της ιστοσελίδας μας, εντός 24 ωρών και να ζητήσει την τροποποίηση/ακύρωση.
Μετά την παραλαβή της παραγγελίας του, μπορεί να ασκήσει υπό όρους το δικαίωμα της επιστροφής της, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 των παρόντων όρων συναλλαγής.
Επιπρόσθετα, η Beauty Hair Experts Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της.

Άρθρο 4 – Πληρωμή

4.1 Τρόποι Πληρωμής
Ο αγοραστής διαβεβαιώνει, ότι η Beauty Hair Experts Ο.Ε. έχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, σχετικά με την χρήση του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής που ο ίδιος επέλεξε για την παραγγελία του, κατά την διάρκεια καταχώρησης της παραγγελίας.

4.1.1 Τραπεζικές κάρτες
Πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες γίνονται αποδεκτές από την Beauty Hair Experts Ο.Ε.

4.1.2 Αντικαταβολή
Ο αγοραστής καταβάλει το ακριβές ποσό της παραγγελίας, καθώς και των εξόδων αποστολής και αντικαταβολής

4.1.3 Άλλοι Τρόποι Πληρωμής
α) Vivapayment

Άρθρο 5 – Παράδοση και Παραλαβή

5.1 Γενικοί Όροι
Τα παραγγελθέντα προϊόντα από τον αγοραστή, θα παραδοθούν στη διεύθυνση που αναφέρει ο αγοραστής και η οποία αναφέρεται ως διεύθυνση παράδοσης.
Η Beauty Hair Experts Ο.Ε. παραδίδει σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

5.2 Ζημίες, κατεστραμμένη συσκευασία
Σε περίπτωση προβλήματος αναφορικά με την συσκευασία, (κατεστραμμένα κουτιά, ίχνη υγρών, κλπ) ή με τα παραγγελθέντα προϊόντα (ελλιπή, κατεστραμμένα, κτλ), ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας, θα πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με την κατάσταση των προϊόντων. Η αδυναμία εφαρμογής της σωστής διαδικασίας αναφορικά με την γνωστοποίηση προβλήματος, μπορεί να αφαιρέσει κάθε ευθύνη από τον μεταφορέα και την Beauty Hair Experts Ο.Ε. και συγκεκριμένα ο αγοραστής δεν θα δικαιούται αποζημίωσης ούτε θα μπορεί ποτέ να διεκδικήσει από την Beauty Hair Experts Ο.Ε. την επαναποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων.

5.2.1 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση κατεστραμμένου κιβωτίου
Παράδοση με υπηρεσία ταχυμεταφοράς
Αν εντοπιστεί το πρόβλημα κατά την παρουσία του υπαλλήλου της εταιρείας ταχυμεταφοράς, αρνηθείτε την παραλαβή και περιγράψτε λεπτομερώς το πρόβλημα. Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας, θα πρέπει να παραδώσει ένα έγγραφο αναφοράς του προβλήματος, μαζί με τα προϊόντα με το κιβώτιο στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αναφέρετε αμέσως το πρόβλημα στην Beauty Hair Experts Ο.Ε..
Αν εντοπιστεί πρόβλημα κατά την απουσία του υπαλλήλου της εταιρείας ταχυμεταφοράς, αναφέρετε την ζημιά και τα ελλιπή προϊόντα, συμπληρώστε ένα έγγραφο αναφοράς του προβλήματος και ενημερώστε την Beauty Hair Experts Ο.Ε. τηλεφωνικά, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Η δήλωση των προβλημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παράδοση.

5.2.2 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση ελλιπών ή κατεστραμμένων προϊόντων
Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας, θα πρέπει να ενημερώσει την Beauty Hair Experts Ο.Ε. τηλεφωνικά, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, σχετικά με την απουσία ή την καταστροφή των προϊόντων . Η Beauty Hair Experts Ο.Ε. μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αγοραστή ή του παραλήπτη της παραγγελίας και να εκτελέσει τον απαραίτητο έλεγχο, προτού προχωρήσει σε συμπλήρωση των ελλειπόντων προϊόντων ή αντικατάσταση των κατεστραμμένων.

5.3 Χρόνος Παράδοσης
Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας, από τον ιστότοπό μας ή τηλεφωνικά.
Σε περίπτωση που η παράδοση καθυστερήσει για περισσότερες από 7 ημέρες από τα αναγραφόμενα όρια, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, αφού επικοινωνήσει με την Beauty Hair Experts Ο.Ε. τηλεφωνικά, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Στην ανωτέρω περίπτωση, που ο αγοραστής επιλέγει την ακύρωση της παραγγελίας του, λόγω καθυστέρησης στην παράδοση, όπως αναφέρεται παραπάνω, η Beauty Hair Experts Ο.Ε. θα επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο αγοραστής για την παραγγελία.

Άρθρο 6 – Δικαιώματα και χρονικό όριο επιστροφών

6.1. Δικαίωμα επιστροφής

6.1.1. Χρονικό όριο άσκησης δικαιώματος επιστροφής
Ο αγοραστής έχει προθεσμία 14 (δεκατεσσάρων) ημερών το αργότερο, από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου που περιλαμβάνει τα παραγγελθέντα προϊόντα, για να ασκήσει το δικαίωμά του για αναστροφή της πώλησης και επιστροφή των προϊόντων. Σε περίπτωση που η 14η ημέρα πέφτει σε Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία επιμηκύνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

6.1.2. Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
Ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα επιστροφής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αναφορικά με τον χρόνο ενημέρωσης και τις λεπτομέρειες επιστροφής, μπορεί να επιλέξει:
Την επιστροφή του προϊόντος και αλλαγή του με ένα άλλο προϊόν που πωλείται από την Beauty Hair Experts Ο.Ε..
Επιστροφή του ποσού που κατεβλήθη για την παραγγελία, η οποία θα καταβληθεί ακολούθως του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας, εφόσον η επιστροφή λάβει χώρα εντός της προθεσμίας των 14 ημερών.
Το δικαίωμα της υπαναχώρησης/επιστροφής δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που είχαν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως εντός 14 ημερών από τη παράδοση τους, τα δε προϊόντα αποστέλλονται συστημένα προς επιστροφή εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

6.1.4. Έξοδα επιστροφής
Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή εκτός από την περίπτωση ελαττώματος ή μη συμμόρφωσης των παραδοθέντων προϊόντων σε συνάρτηση με την παραγγελία (σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής θα καταβάλλονται από τη Beauty Hair Experts Ο.Ε.).

6.2. Λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος επιστροφής.

6.2.1. Γενικές διατάξεις που καλύπτουν όλους τους τρόπους επιστροφής
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην Beauty Hair Experts Ο.Ε. εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερών σε τέλεια/άριστη κατάσταση, που να επιτρέπει την εκ νέου πώλησή τους (στην αρχική τους κλειστή συσκευασία, σφραγισμένα, με οδηγίες, κλπ) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή δεν έχουν ανοιχθεί.
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν μαζί με την απόδειξη αγοράς που απεστάλη μαζί με τα προϊόντα, στον αγοραστή ή παραλήπτη της παραγγελίας. H Beauty Hair Experts Ο.Ε. θα επιστρέψει στον αγοραστή το κόστος αγοράς των προϊόντων με την μέθοδο πληρωμής που ακολούθησε στην παραγγελία του, εντός 20 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την υπαναχώρηση από την πώληση.

6.3.2 Επιστροφή μέσω ταχυδρομείου ή courier
Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα του της επιστροφής εντός της νομίμου προθεσμίας των 14 ημερών, πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες κατά την επιστροφή των προϊόντων:

– Αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση και σε κλειστή συσκευασία, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής και με συμπληρωμένο το έντυπο υπαναχώρησης από την πώληση – ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ στην εταιρεία:

Beauty Hair Experts Ο.Ε.
Λ. Μαραθώνος 61-63 και Ροδοδάφνης
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη

Η Beauty Hair Experts Ο.Ε. δεν δέχεται δέματα με πληρωμή παραλήπτη (με την εξαίρεση των ελαττωματικών προϊόντων ή την ανάγκη αντικατάστασης προϊόντων).
Αν ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας, δεν διατηρεί αποδεικτικό παραστατικό ότι παρέδωσε το προϊόν σε μεταφορείς, τότε η ευθύνη της επιστροφής του προϊόντος θα βαρύνει τον ίδιο.

 Το δικαίωμα της υπαναχώρησης/επιστροφής δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που είχαν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας.

Επίσης επισημαίνεται στον αγοραστή ότι δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης από την πώληση/επιστροφής των προϊόντων  για προϊόντα που δεν φέρουν ταινία ασφαλείας (π.χ καλλυντικά, αρώματα και προϊόντα περιποίησης ή make up).

Ανά περίπτωση η εταιρεία μπορεί να κάνει δεκτή μία τέτοια επιστροφή πάντως όχι στην αξία αγοράς του ως άνω προϊόντος αλλά στη μειωμένη του αξία και ανάλογα με τις ανάγκες της.

Ο Αγοραστής συμφωνεί ρητά και θεωρεί εύλογο πως καλλυντικά, αρώματα και προϊόντα ατομικής περιποίησης αν αποσφραγιστούν τίθεται ζήτημα γνησιότητάς τους, υγιεινής και ασφάλειας ώστε ακόμη και αν γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια και έλεγχο της εταιρείας δεκτή κάποια επιστροφή αυτή δεν θα είναι σε τιμή της αγοράς.

Άρθρο 7 – Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος beautyhair.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Beauty Hair Experts Ο.Ε., επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Άρθρο 8 – Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του beautyhair.gr για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Άρθρο 9 – Διατήρηση κυριότητας

Η Beauty Hair Experts Ο.Ε. διατηρεί την πλήρη κυριότητα των προϊόντων που πούλησε μέχρι την ολική αποπληρωμή της αξίας τους, της κύριας αλλά και των εξόδων και φόρων που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο/απόδειξη καθώς και των εξόδων αποστολής.

Άρθρο 10 – Ευθύνη

10.1. Δικαιοπρακτική Ικανότητα
Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που του επιτρέπει να συνδεθεί με τους παρόντες Όρους Πώλησης. Η Beauty Hair Experts Ο.Ε. δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη αναφορικά με την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επισκεπτών της ή των αγοραστών. Κατά συνέπεια, αν ένα άτομο δε διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει προϊόντα από την ιστοσελίδα της Beauty Hair Experts Ο.Ε., οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες) θα αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την παραγγελία και κυρίως της αποπληρωμή της.

10.2. Περιορισμός Ευθύνης
Η Beauty Hair Experts Ο.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καθυστέρηση, εάν η μη τήρηση των υποχρεώσεων της οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, δηλαδή σε γεγονότα που δεν εμπίπτουν στη βούληση και τον έλεγχο της Beauty Hair Experts Ο.Ε. και δεν θα ήταν δυνατό να προβλεφθούν, όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία

Άρθρο 11 – Γενικά

11.1 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή την παραβίαση της σύμβασης πώλησης ανάμεσα στην Beauty Hair Experts Ο.Ε. και τον αγοραστή ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια Πειραιώς σύμφωνα με το Eλληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε αυτό το έντυπο μαζί με τον αριθμό της παραγγελίας σας, αν θέλετε μόνο να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Σας συνιστούμε να καθορίσετε τον αριθμό της παραγγελίας σας)

(Ομόρρυθμη Εταιρεία με τίτλο BEAUTY HAIR EXPERTS Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στο Λιανικό Εμπόριο Καλλυντικών και ειδών Καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου.

e-mail:

tel:

Με το παρόν έντυπο, θα ήθελα να σας ειδοποιήσω, σχετικά με την άσκηση του δικαιώματός μου να υπαναχωρήσω από τη σύμβαση πώλησης των παρακάτω :

– Παραγγέλθηκε την [……………..] (*) έλαβε [……………..] (*)
– Επωνυμία (-ες) αγοραστή (ων):
– Διεύθυνση (-εις) αγοραστή (-ών):
– Υπογραφή (ες) αγοραστή (ων) (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης του παρόντος εντύπου)
– Ημερομηνία: